برطرف کردن مشکل دستورapt-get در کالی

اجرا نشدن دستور apt-get در کالی

کار نکردن دستور در کالی

مشکل دستور apt-get  در کالی

apt-get

برطرف کردن مشکل دستور apt-get در کالی

سلام

در این پست میخوام آدرس هایی رو بزارم که برای آپدیت و آپگرید کردن کالی به کارتون میاد و باید جایگزین مخازن فعلی کالی بکنید، برای این کار به این دایرکتوری برید

و فایل sources.list رو باز کنید، برای رفتن به دایرکتوری، یکی از دو دستور زیر را در ترمینال وارد کنید تا فایل sources.list باز شود.

بعد که فایل باز شد، محتویات داخلش رو حذف و محتویات زیر رو جایگزین کنید:

سپس دستورات زیر را به ترتیب در ترمینال وارد کنید:

آموزش نیز به پایان رسید، امیدوارم مفید بوده باشه 🙂

یا اینها رو وارد کنید

kali 2018

deb http://kali.cs.nctu.edu.tw/ /kali main contrib non-free
deb http://kali.cs.nctu.edu.tw/ /wheezy main contrib non-free
deb http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali-dev main contrib non-free
deb http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali-dev main/debian-installer
deb-src http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali-dev main contrib non-free
deb http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali main contrib non-free
deb http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali main/debian-installer
deb-src http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali main contrib non-free
deb http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali-security kali/updates main contrib non-free
deb-src http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali-security kali/updates main contrib non-free

deb http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali-bleeding-edge main

apt update && apt full-upgrade  برطرف کردن مشکل دستورapt-get در کالی